دوخت لباس
تاریخچه-طراحی-لباس
طراحی لباس از هنر های روز دنیاست که با استفاده از هنر زیبای خیاطی و دوخت لباس به صورت اصولی میپردازد و طراحی لباس به صورت تئوری و عملی میتوان فرا گرفت تاريخچه طراحی لباس: تو قرن نوزدهم ميلادي آقای ...
توسط
تومان